Aarhus Universitets segl

Systematisk sampling

Systematisk sampling er en variation over simpel tilfældig sampling og har de første 4 trin tilfælles med denne metode. Forskellen er, at i systematisk sampling er det kun den første deltager, der vælges baseret på et tilfældigt nummer. Resten vælges ud fra viden om, hvor stor en del af den samlede population man skal bruge i sit sample. 

  1. Definer populationen. Det kan være, at vi er interesserede i at undersøge de 800 ansatte ved et bestemt firma. I så fald består vores population (N) af 800 individer.
  2. Når populationen er defineret, er næste trin at skaffe en omfattende liste over alle i populationen. Firmaet vil formegentlig have en liste over alle ansatte.
  3. Beslut dig for samplestørrelsen (n). Det kan være du har råd til at undersøge 40 ansatte. 40 ud af 800 ansatte svarer til at 1 ud af 20 udvælges som deltager.
  4. Tildel alle ansatte på listen et nummer fra 1-N (i dette tilfælde fra 1-800).
  5. Den første deltager vælges tilfældigt blandt de første 20 ansatte på listen. Brug f.eks. https://www.random.org/integers/ til at generere det tilfældige tal mellem 1 og 20.
  6. Herefter tager man blot hver 20. ansatte på listen. Hvis det tilfældige tal f.eks. er 14, vil sekvensen hedde: 14, 34, 54, 74, 94, 114 osv.