Aarhus Universitets segl

Naturligt eksperiment

Det naturlige eksperiment refererer til eksperimenter, hvor forskeren måler på et naturligt forekommende fænomen, i stedet for en bevidst eksperimentel manipulation. I modsætning til andre felteksperimenter, findes der ingen eksperimentel manipulation i det naturlige eksperiment, hvilket skader eksperimentets interne validitet. Til gengæld kan forskeren måle direkte på det fænomen, som hun eller han interesserer sig for. Det naturlige eksperiment anvendes ofte af antropologer, som typisk prioriterer muligheden for at indhente objektive mål på autentiske handlinger og praksisser (økologisk validitet**) over muligheden for at bestemme den nøjagtige kausalitet i mellem bestemte variabler.