Aarhus Universitets segl

Case studie

Et case studie referer til et studie af et bestemt datamateriale (fx en bestemt gruppe eller en særlig begivenhed), som indhentes ved hjælp af purposive sampling eller et convenience sample. Indsigterne fra et case studie gælder derrfor ikke nødvendigvis for andre end den undersøgte case. Det vil være op til den enkelte forsker at vurdere om indsigter fra et case studie kan generaliseres til andre grupper eller begivenheder. I modsætning til case studier findes studier, der anvender sandsynlighedssampling, hvis indsigter derfor kan antages at kunne generaliseres fra det undersøgte sample til hele den bagvedliggende population.