Aarhus Universitets segl

Demand characteristics

Detaljer i et eksperiment, som afslører eksperimentets formål, kaldes for demand characteristics. Hvis forsøgsdeltagerne kan regne ud, hvad et eksperiment går ud på, kan deres reaktion på eksperimentets manipulation skyldes, at de forsøger at reagere i overensstemmelse med eksperimentets hypoteser. Det kan være umuligt at skelne effekten af demand characteristics fra den reelle effekt af en eksperimentel manipulation.

For at undgå demand characteristics benytter nogle eksperimenter sig af manipulationer, der ligger uden for deltagernes bevidsthed, således at deltagerne ikke oplever at blive manipuleret med (implicit priming). Andre eksperimenter minimerer problemet med demand characteristics ved at afkræve en hurtig reaktion fra deltagerne, så de ikke kan nå at tænke over, hvordan de skal reagere på eksperimentets stimuli.