Aarhus Universitets segl

'N = ' eller 'n = '

’N’ og ’n’ er statistiske notationer, der begge refererer til størrelser. ’N’ er populationens størrelse og ’n’ er samplets

størrelse. For flere notationer, se litteratur.

Litteratur:

stattrek.com/statistics/notation.aspx