Aarhus Universitets segl

Likert skala

En Likert-skala består oftest af et udsagn, som følges af en række svarmuligheder. I svarmulighederne kan man erklære sig mere eller mindre enig i udsagnet.

Eksempel:

Hvor enig er du i følgende udsagn: ”Det danske samfund er velfungerende”

Svarmuligheder:

Meget enig

Enig

Delvist enig

Uenig

Meget uenig

Likert-skalaen kendetegnes ved at have svarmuligheder, som er rangordnet fra mest enig til mindst enig. En Likert-skala kan have forskellige antal svarmuligheder, men oftest et ulige antal (fx 3, 5,7 eller 9). Likert-skalaen er en af de hyppigste måder at spørge ind til respondenters holdninger i spørgeskemaundersøgelser.