Aarhus Universitets segl

Selvudvælgelse

Nogle forskere vælger at annoncere deres behov for deltagere til et studie på offentlige steder og hjemmesider.   Dem, der frivilligt deltager i sådanne studier, udvælger sig selv som en del af forskerens sample. I andre tilfælde er det simpelthen ikke muligt for forskeren selv at udvælge sit sample. Dette kan være tilfældet, hvis man ønsker at observere adfærd, som den forekommer naturligt. Når folk ved, at de bliver studeret, er der en risiko for, at de ændrer adfærd. Derfor er man ikke altid interesseret i at lade dem vide, at de bliver studeret. Det kan dog betyde, at man bliver nødt til at vente på, at nogle kommer forbi og udfører den adfærd, som man ønsker at studere. F.eks. ønskede nogle studerende en gang at undersøge overtro. De placerede derfor en stige over et fortov, for at observere om folk foretrak at gå under stigen, eller at risikere liv og lemmer ved at gå ud på en trafikeret vej for at komme udenom. I dette studie blev de altså nødt til at vente på, at folk gik ned ad gaden.

Også ved selvudvælgende samples, bør man være opmærksom på selektionsbias. F.eks. er der en risiko for, at dem der melder sig frivilligt til et studie, primært er folk der har stærke holdninger eller særlig interesse i det, der undersøges.