Aarhus Universitets segl

Purposive sampling (formålssampling)

Purposive sampling eller formålssampling er en samplingteknik, hvor forskeren vælger deltagere ud fra deres teoretiske relevans snarere end ved hjælp af tilfældighedsprincippet.  Særligt i kvalitative studier, hvor mindre grupper undersøges, kan det være afgørende, at de enkelte deltagere passer nøjagtigt til den profil, som ønskes undersøgt. Interviews er omkostningfulde og tidskrævende, så der er ikke plads til at sample bredt, som man gør i spørgeskemaundersøgelser.