Aarhus Universitets segl

Eksperimentelle designs

Når man designer sit eksperiment, er der mange måder at gøre dette på. Disse forholder sig til den måde, man bruger sit sample på. Herunder vil nogle af de mest brugte designs blive beskrevet:

Uafhængigt sample (within subjects design): Et design hvor man undersøger den eller de uafhængige variablers effekt på den afhængige variable på hver deltager. Dette betyder, at man undersøger, hvordan resultater hos den enkle deltager ændrer sig, når man ændrer på den uafhængige variabel. Man undersøger derfor forskellen within den enkelte deltager, og vedkommende fungerer som sin egen kontrol. Dette står i kontrast til afhængigt sample.

Afhængigt sample (between subjects design): Et design hvor man undersøger forskellen i den afhængige variabel hos forskellige grupper. Disse grupper behandler man forskelligt gennem den uafhængige variabel - det vil sige, at hver gruppe udsættes for forskellige niveauer af den uafhængige variabel, men ikke alle niveauer, som var tilfældet ovenfor. Man er altså afhængig af resultater hos en kontrolgruppe for at kunne konkludere noget om behandlingsgruppen. Se mere under tilstande & kontroltilstande. 

Matched sample (matched pair): Bruges hvis der er meget store forskelle i den afhængige variabel mellem to grupper. Man kan her sætte hver deltager fra den ene gruppe op mod deltagere fra den anden gruppe og sammenligne deres resultat i den afhængige variabel. Det er her vigtigt, at man sætter deltagere sammen, så de har fælles grundtræk. Dette kan f.eks. være samme køn, alder, indkomst, socialbaggrund osv.

Multifactorial design: Et design hvor man manipulerer mere end en uafhængig variabel. Man kan f.eks. ønske at undersøge en placebo-pilles effekt i behandling af en sygdom. Endvidere ønsker man at undersøge om kvinder og mænd reagere forskelligt på behandlingen. I dette eksempel er den afhængige variabel "forbedring i sygdom", samt man har to uafhængige variabler, nemlig køn og behandlingsform. Man har altså fire grupper som man undersøger: Mænd der modtager rigtig behandling, mænd der modtager placebo behandling, kvinder der modtager rigtig behandling samt kvinder, der modtager placebo behandling.

Litteratur:

Hugh Coolicans Research Methods and Statistics in Psychology (2009), 66-80.