Aarhus Universitets segl

Passiv/aktiv problematik

I observationsstudier med deltagerobservation vil forskeren ofte skulle vælge mellem en aktiv eller passiv observatørrolle. Som aktiv deltager vil du deltage på lige fod med den undersøgte gruppes øvrige deltagere. På den måde vil deltagerne i mindre grad se dig som en udenforstående observatør (se hawthorneeffekten; insider/outsider problematikken). Til gengæld kan det være svært at nedfælde systematiske feltnotater fra den observerede begivenhed.

Som passiv deltager, hvor du deltager i en begivenhed men uden at deltage i aktiviteterne på lige fod med den undersøgte gruppes øvrige deltagere, kan du sagtens nedfælde detaljerede feltnotater, men du risikerer, at gruppens medlemmer opfører sig unaturligt, fordi de føler sig overvåget af en outsider, som ikke tager del i begivenheden. Dette kan skade studiets økologiske validitet.