Aarhus Universitets segl

Operationalisering

Når man ønsker at undersøge noget konkret i verden, skal man have en måleenhed for dette. I naturvidenskaben er der fastlagte og universelle måder at måle forskellige elementer på. Det er der sjældent i humanvidenskaben og operationalisering bliver her et vigtigt begreb. Operationalisering er processen omkring at oversætte hvad man vil undersøge i verden til målbare konstrukter i ens undersøgelse. Der er f.eks. ikke én bestemt måde, man skal måle intelligens på, og det er her studiets designers opgave, at operationalisere en måde at måle dette på. Der er mange forskellige måder at gøre dette på, og derfor er operationaliseringen ofte et punkt i ens design, der kan møde kritik. Der kan opstå uenighed om hvorvid ens måleenheder måler det, man påstår, de måler. Med andre ord er det den økologiske validitet og målingsvaliditet, der kan problematiseres. Der findes ikke nogen endegyldig måde at sikre sig målingsvaliditet eller økologisk validitet. Derfor kan det være fordelagtigt at få andre til at læse ens design igennem, inden man sætter studiet i gang. Man kan også med fordel undersøge, hvilke måleenheder forskningsfeltet hidtil har benyttet sig af, og genbruge disse.