Aarhus Universitets segl

Økologisk validitet

Økologisk validitet refererer til, hvorvidt de observationer, som findes inden for laboratorie-, spørgeskema-, interview-, eller observationskonteksten, svarer til de observationer, som man ville finde ude i den virkelige verden. Mennesker har en tendens til at ændre adfærd, når de bliver observeret, hvilket skader den økologiske validitet. Et studie med en høj økologisk validitet formår at undersøge mennesker, der opfører sig naturligt, dvs. den måde de opfører sig på, når de ikke bliver studeret.  Eksperimenter opleves ofte unaturlige for deltagere, fordi de foregår i laboratorier, og fordi deltagerne udsættes for usædvanlige opgaver. I observationsstudier kan forskeren til gengæld indgå som deltager i en begivenhed, som foregår i deltagerne vante omgivelser. Derfor har observationsstudier ofte en høj økologisk validitet.