Aarhus Universitets segl

Kodning af kvalitative data

Kodning af kvalitativ data er en proces, hvor kvalitativ data, som f.eks. indsamles ved interviews eller observationer, opdeles i mindre, relevante dele og navngives. For at kunne arbejde med data er denne proces vigtig, da det vil overskueliggøre det samlede datasæt. F.eks. ved interviews får man store mængder data, der ofte transskriberes. Dette tekstkorpus skal nu kodes, så hver relevant udtalelse får et navn. Dette kan gøre det nemmere senere hen at sammenligne interviews, da man slipper for at læse hele interviews igennem igen. Kodning bør være en løbende proces, og kodning kan fortages mange gange. Man kan f.eks. komme ud for, at et stort antal koder, senere kan komprimeres til et mindre antal, alt efter tema og relevans. Kodning kan være en nødvendighed, men man skal være opmærksom på at, kodning er en fragmenteringsproces hvor data oversættes og generaliseres. Dermed kan man miste indhold og betydning i det oprindelige datasæt, hvilket fremover overses. Derfor er det vigtigt at have en klar idé om, hvorvidt er der teoretisk baggrund for ens undersøgelse, så man ikke overser potentielt vigtige informationer. Husk at lave en detaljeret kodebog, så man nemt kan finde de forskellige koders betydning. Dette vil også gøre replikation nemmere, samt sikre at andre har mulighed for at gennemgå ens arbejde.