Aarhus Universitets segl

Reliabilitet

Reliabilitet kan oversættes med pålidelighed eller konsistens, og henviser til målingens nøjagtighed. Der er flere faktorer, som man må medtænke, når man skal vurdere en målings reliabilitet hhv. stabilitet, ekstern og intern reliabilitet, samt inter-rater reliabilitet.

Stabilitet: Man skal overveje, om målingen er stabil, dvs. om man kan opnå de samme resultater ved at gentage målingen på et andet tidspunkt.

Ekstern reliabilitet: Refererer til om et studie kan gentages. For at sikre den eksterne reliabilitet, er det vigtigt, at man fremlægger præmisserne for ens konklusion, så det er muligt at gentage studiet.

Intern reliabilitet: Er særligt gældende, hvis man benytter skalaer som måleværktøjer. Refererer til den interne sammenhæng mellem svarene.