Aarhus Universitets segl

Priming

Priming er en eksperimentel teknik til at bringe bestemte tanker, forestillinger eller handlinger frem i forsøgsdeltagerne. Der findes forskellige former for priming.

Eksplicit priming: teknikker hvor deltagerne udsættes for tydelige stimuli, fx ord eller billeder, som udløser bestemte tanker og forestillinger.

Implicit priming: teknikker som fremkalder tanker, forestillinger, følelser osv. uden for deltagernes bevidsthed. Der findes eksperimenter, hvor deltagerne slet ikke opdager, at de er blevet manipuleret med, men alligevel ændrer adfærd. Primingen (den eksperimentelle manipulation) foregår her implicit.

Subliminal priming: I nogle forsøg manipuleres deltagere helt uden, at de registrerer det med deres sanseapparat. Det kan ske ved at anvende subliminal stimuli, fx ord eller billeder, i så kort tid at deltagerne ikke kan nå at registrere dem bevidst. Alligevel kan subliminale indtryk ændre forsøgsdeltageres adfærd.