Aarhus Universitets segl

Eksperimentelle mål

Implicitte mål er målingen af implicitte processer. Implicitte processer er dem, man ikke er bevidste om, og man er derfor heller ikke bevidst om, hvornår de aktiveres. Implicitte processer står i kontrast til eksplicitte processer, som vi er beviste om og har kontrol over. Et eksempel på et implicit mål er den såkaldte Implicit Association Test (IAT). 

Fysiologiske mål handler om at måle ændringer hos deltagerens fysiske tilstand. Dette kan f.eks. være hjerterytme eller øjenbevægelser, men kan også være på et lavere niveau, f.eks. måling af hormon- eller endorfinniveauer. Indenfor sociologien og psykologien bruger man ofte fysiologiske mål til at beskrive adfærd. Man kan f.eks. bruge endorfinniveau til at beskrive hvor glad en person er. Man vil dog ofte bruge mere end et mål, så man f.eks. inkluderer et spørgeskema i ovenstående eksempel.

Adfærdsmål er måling af hvordan deltagere opfører sig. Det kan f.eks. være en måling om holdninger eller værdier. Adfærd kan være svært at måle, da man ikke altid er interesseret i den subjektive holdning, men mere implicit adfærd. En måde at måle adfærd på kan være gennem skalaer og herunder er der mange overvejelser, man skal gøre sig