Aarhus Universitets segl

Convenience sample (bekvemmelighedssample)

Et convenience sample eller bekvemmelighedssample er et sample, som primært udvælges på baggrund af dets tilgængelighed snarere end dets teoretiske relevans. Det kan være fristende at benytte sine facebookkontakter, hvis der hurtigt skal indhentes interviews, men det er som regel en dårlig ide, fordi interviews bruges til at sige noget om en bestemt befolkningsgruppe, som kun sjældent matcher ens facebookkontakter. Det er afgørende, at det sample, du undersøger, repræsenterer den befolkningsgruppe, du er interesseret i. Det er som regel en bedre løsning at trække et tilfældigt sample (sampling) fra en liste over den befolkningsgruppe, som du gerne vil undersøge, eller at finde et formålsbestemt sample. Selvom bekvemmelighedssamplet ikke gør det muligt at generalisere til en bestemt befolkningsgruppe, så kan det godt være acceptabelt at bruge i nogle situationer. Det kan eksempelvis være godt til at danne sig et indtryk af den variation, som man kan forvente i et interviewstudie, særligt i optimeringen af en nyudviklet interviewguide eller et nyt spørgeskema.