Aarhus Universitets segl

Triangulering

Triangulering er betegnelsen for at sammenligne to eller flere forskellige undersøgelser af det samme fænomen. Det kan for eksempel gøres ved at sammenligne interview med observationer, åbne spørgsmål med lukkede spørgsmål eller én forskers analyse af et fænomen med en anden forskers analyse af samme fænomen. Indenfor kvalitativ metode benyttes triangulering ofte til at finde frem til de forskellige aspekter i undersøgelsen der med fordel kan sammenlignes, for at styrke undersøgelsen validitet
Triangulering kan på flere måder bruges til at styrke validiteten. Gennem metodisk triangulering kan man for eksempel kompensere for den valgte metodes svagheder ved også at anvende en anden metode. Triangulering indebærer ofte, at man både bruger kvalitative og kvantitative metoder i sin undersøgelse eller at man bruger flere forskellige kvantitative eller kvalitative metoder.