Aarhus Universitets segl

Quasi-eksperiment

Quasi-eksperimenter refererer til eksperimenter, som ikke har fuld kontrol over alle variabler. Særligt i studiet af kulturelle forskelle kan det fx være svært at opnå fuld kontrol som i det ægte eksperiment. Det er for eksempel umuligt at undersøge om muslimsk tro og kristen tro får et menneske til at opføre sig forskelligt på en bestemt variabel, fordi man ikke kan randomisere de samme deltagere ud i henholdsvis en muslimsk tilstand og en kristen tilstand. Eksperimentet må nødvendigvis benytte sig af henholdsvis muslimske og kristne forsøgsdeltagere. Et quasi-eksperiment benytter derfor ofte forsøgsdeltagere fra forskellige befolkningsgrupper. En ulempe i quasi-eksperimentet er, at forskeren ikke kan vide om observerede forskelle skyldes den eksperimentelle manipulation eller forsøgsdeltagernes forskellighed, fx deltagernes opvækst, personlighedstræk, eller baggrundsviden.