Aarhus Universitets segl

Uformelt interview

Det uformelle interview er en samtale uden fast struktur, som finder sted, hvis en mulighed pludseligt opstår for at tale med en respondent om et interessant emne. Der er ingen interviewguide og ingen lydoptager. Det uformelle interview kræver, at du har en god hukommelse, og at du sørger for at skrive feltnotater hurtigst muligt efter samtalen. Det uformelle interview bruges ofte i begyndelsen af et feltarbejde, hvor forskeren er i færd med at opbygge rapport med deltagerne.