Aarhus Universitets segl

Spørgsmål, åbne og lukkede

De fleste spørgsmål kan overordnet deles op i åbne og lukkede spørgsmål, og som forsker får man to vidt forskellige svar, alt efter om man bruger åbne eller lukkede spørgsmål. Åbne spørgsmål er, som navnet antyder, åbne og giver mulighed for righoldige og spontane svar. Eksempelvis ”Hvad opfatter du som religion?”. Lukkede spørgsmål er giver ikke mulighed for samme bredde i svaret, og det er ofte den slags spørgsmål, der bruges i surveys, fordi det er lettere at kode efterfølgende. De lukkede spørgsmål har ofte en række af mulige svar, som ”Ja, nej og ved ikke” eller en skala, hvor respondenten skal vurdere et givent spørgsmål på, eksempelvis ”I hvor høj grad opfatter du dig selv religiøs?”.