Aarhus Universitets segl

Replicerbarhed

Replicerbarhed betyder gentagelighed og bruges om muligheden for at gentage en undersøgelse. Det er vigtigt, at en undersøgelse har en høj replicerbarhed, da der ellers kan stilles spørgsmål ved resultaternes gyldighed (se Validitet). Man skal derfor gøre procedurerne for undersøgelsen eksplicitte, eksempelvis ved at beskrive udvælgelsen af respondenter, operationaliseringen af begreber, valget af analysemetode osv. På denne måde har andre mulighed for at efterprøve resultaterne. Replicerbarheden er generelt lavere for mindre interviewstudier end surveys og eksperimenter, da svarene her er mere afhængige af de enkelte respondenter.