Aarhus Universitets segl

Tilstande og kontroltilstande

Når man ønsker at undersøge en eller flere uafhængige variablers effekt, skal man have noget, man forholder sine resultater til. For at kunne sige noget om noget, skal man have et fikspunkt, man kan sammenligne med. Man er nødt til at have minimum to tilstande, man kan sammenligne. Man har altså en behandlingstilstand og en kontroltilstand. Behandlingstilstanden er oftest den, man ønsker at undersøge på baggrund af sit teoretiske udgangspunkt. Kontroltilstanden er den, man sammenligner sin behandlingstilstand med. Man kan ikke vide, om ens behandling har en effekt, hvis man ikke har en tilstand, der ikke har modtaget denne behandling. Der kan være forskellige måder at designe sit studie på, alt efter hvad man ønsker at undersøge. For forskellige designs se forsøgsdesign.