Aarhus Universitets segl

Matched groups

Et effektivt redskab til at sikre sig, at to forsøgsgrupper er ens på centrale variabler, fx køn, alder, uddannelse, er at matche den ene gruppe med den anden, således at de to grupper ligner hinanden på de variabler, som man mistænker for at have indflydelse på eksperimentets forventede effekt. En almindelig måde at matche to grupper på er ved at dele forsøgets deltagere op i par på centrale variabler, således at fx køn, alder og uddannelse fordeles ligeligt.

Matched groups kan være særligt vigtigt i eksperimenter med få deltagere, fordi en tilfældig fordeling af deltagere ud i eksperimentets tilstande (between-subjects design) kan føre til en skæv fordeling på centrale variabler. Dette kan i sidste ende give fejlagtige resultater, som i virkeligheden skyldes, at eksperimentets grupper er forskellige, fx en forskellig kønsfordeling.