Aarhus Universitets segl

Etiske principper ved eksperimenter

Der er nogle generelle etiske overvejelser at gøre sig i alle typer af forskning. Ved eksperimenter er der dog nogle helt særlige overvejelser, man bør gøre sig, da disse ofte involverer konkrete forsøg med mennesker - herunder især når deltagerne udsættes for fysiologiske tests og subliminale stimuli. Herunder følger kort oversigt over vigtige etiske pointer i forbindelse med eksperimenter:

  • Gør det eksplicit at eksperimentet kan afbrydes uden konsekvenser for deltageren. På den måde bør deltagerne ikke føle sig presset til at gennemføre eksperimentet.
  • Aftal inden eksperimentet udføres, hvorvidt en eventuel betaling skal finde sted til trods for, at eksperimentet ikke gennemføres.
  • Samtykke fra deltageren skal (helst) være skriftligt. 
  • Den indsamlede data skal (såvidt det er muligt) være fortrolig og anonym. 
  • Derudover er der almene principper, såsom at alle deltagere skal behandles lige og med respekt. 

Endvidere findes der specifikke, objektive love og komitéer til at vurdere forskningsprojekter: 

  • Helsinki-deklarationen: denne deklaration fastslår forsøgspersoners rettigheder ved informeret samtykke efter en grundig information vedrørende forsøget og hvad, de udsættes for. 
  • Internal Review Board (IRA): en uafhængig komité, der skal afgøre, hvorvidt et eksperiment overholder alle regler og er etisk forsvarligt at udføre. Disse findes i både nationale og lokale variationer og er til for at sikre forsøgspersoners rettigheder i konkrete eksperimenter.
  • Videnskabsetisk komité: findes i alle regioner og godkender sundhedvidenskabelige forskningsprojekter.