Aarhus Universitets segl

Going native

Going native

Going Native refererer til det fænomen, at forskeren indoptager den undersøgte gruppes traditioner, praksisser, verdenssyn og værdier, dvs. at blive som dem, man undersøger. Særligt inden for antropologi, hvor forskeren udfører dataindsamling i andre miljøer, kan det være nødvendigt at lade sig integrere i det miljø, der undersøges, fx ved at lære sproget, klæde sig traditionelt, lære samfundets skikke at kende, deltage i ceremonier og kende til og følge gruppens normer (se rapport). 

Problematik: Hvis en periode med deltagerobservation strækker sig over mange måneder eller år, kan det være svært at fastholde en distanceret og neutral tilgang til medlemmerne i den undersøgte gruppe. Det oprindelige teoretiske udgangspunkt passer måske ikke på din nye forståelse af gruppens kultur. Måske bliver du venner med dine informanter. Der findes eksempler på antropologer, som ender med at gifte sig ind i den gruppe, som de i udgangspunktet studerede. Konsekvensen kan være, at du hellere vil forsvare eller promovere en kultur i stedet for at beskrive den. Hvis du mister evnen til at se videnskabeligt og nuanceret på dit undersøgelsesobjekt kan det farve din fortolkning og skade validiteten i din rapport. Løsningen kan være at fastholde kontakt med en vejleder eller et forskningsmiljø under indsamlingsfasen, så du løbende har mulighed for at forholde dig til dine forskningsspørgsmål.