Aarhus Universitets segl

Tværsnitsstudie

Den mest udbredte spørgeskemaundersøgelse undersøger sine hypoteser på tværs af en befolkningsgruppe ved at give et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af en befolkningsgruppe (sample). Dette kaldes et tværsnitsstudie (på engelsk 'cross-sectional study'). I tværsnitsstudiet analyseres forskelle og ligheder i mellem forskellige kategorier af respondenter, fx hvilke holdninger har fattige over for rige, mænd over for kvinder, højt uddannede over for ufaglærte.