Aarhus Universitets segl

Grounded theory

 

Grounded theory henviser til en bestemt tilgang i kvalitativ forskning. Tilgangen er induktiv, dvs. en teori konstrueres på baggrund af observationer (i modsætning til deduktiv, hvor observationer fortolkes i lyset af en teori). Formålet med grounded theory er at lade observationer tale for sig selv. Under dataindsamlingen udledes en teori om det undersøgte fænomen. Grounded theory vil i praksis være en dynamisk proces, hvor nye indsigter hele tiden ændrer og optimerer forståelsen for fænomenet. I sin rene form, vil forskeren ikke have noget teoretisk udgangspunkt før dataindsamlingen, som de indsamlede data fortolkes ud fra. Grounded theory som begreb blev udviklet af  Glaser & Strauss i 1967.

Videre læsning:

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.