Aarhus Universitets segl

Uafhængige og afhængige variabler

En uafhængig variabel er den variabel, som påvirker en anden variabel. I et eksperiment er den uafhængige variabel den variabel, som manipuleres eksperimentelt. Der optræder altid mindst to niveauer på den uafhængige variabel (fx et højt og et lavt niveau af noget medicin). Målet i et eksperiment er at undersøge, hvordan forskellige niveauer på den uafhængige variabel påvirker den afhængige variabel.

 

En afhængig variabel er den variabel, som påvirkes af den uafhængige variabel i et eksperiment. Effekten af den eksperimentelle manipulation (forskellige niveauer af den uafhængige variabel) måles på den afhængige variabel.  Man kan for eksempel måle om forskellige koncentrationer af medicin (uafhængig variabel) øger eller sænker blodtrykket (afhængig variabel).

 

I andre kvantitative tilgange, fx spørgeskemaundersøgelser (surveys) kaldes den uafhængige variabel ofte for predictor variabel, mens den afhængige variabel kaldes for outcome variabel.