Aarhus Universitets segl

Teoretisk mættethed

Teoretisk mættethed (theoretical saturation) henviser til det punkt i kvalitativ forskning, hvor ny data, fx fra interviews eller deltagerobservation, ikke længere giver nye indsigter. Hvis de pointer som en respondent udtrykker allerede er blevet nævnt af tidligere respondenter, har du muligvis opnået en udtømmende beskrivelse af fænomenet. En systematisk gentagelse af de samme pointer tyder på, at du ikke behøver at rekruttere flere respondenter.