Aarhus Universitets segl

Interviewguide

En interviewguide er et dokument med den række af spørgsmål, som ønskes besvaret under et interview. Interviewguiden benyttes især ved semi-strukturerede interviews, hvor det intervieweren giver respondenten mulighed for at bevæge sig væk fra konkrete spørgsmål. Interviewguide sørger for, at interview hele tiden vender tilbage til de centrale emner og spørgsmål, som ønskes undersøgt. Rækkefølgen af spørgsmål er vejledende og kan ændres i løbet af interviewet. Der kan også fint stilles spørgsmål, som ikke står i interviewguiden eksempelvis for at få uddybet en besvarelse. En interviewguide er mere fleksibel end et interviewskema, der har samme form som et spørgeskema, og primært benyttes ved strukturerede interviews. Her skal spørgsmålene stilles i en bestemt rækkefølge, og informanterne skal vælge en af de mulige besvarelser. Det er en god ide afprøve interviewguiden i et pilotstudie inden selve interviewstudiet begynder. Der vil nemlig ofte være uklare formuleringer eller en forkert prioritering af spørgsmål, fx en uhensigtsmæssig rækkefølge, som kan ændres i interviewguiden inden de endelige interviews.