Aarhus Universitets segl

Fejlkilder ved interviews

Der er mange kilder til fejl i interviews. Udover fejl associeret med sampling er almindelige fejlkilder:

•   Dårligt formulerede spørgsmål

•   Måden spørgsmålet bliver stillet på 

•   Misforståelser mellem interviewer og informant

•   Hukommelsesproblemer (for den interviewede)

•   Måden informationerne optages/registreres på

•   Fejl og mangler vedrørende analyse og fortolkning af data