Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om MetodeGuiden

MetodeGuiden er en hjælp til studerende på alle videregående uddannelser. Den giver et overblik over de forskellige metoder der anvendes i humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

MetodeGuiden hjælper dig med..

  • At vælge den mest hensigtsmæssige metode til at besvare et bestemt spørgsmål.
  • At få overblik over centrale metoder, fx eksperimenter, spørgeskemaundersøgelser, tekststudier, deltagerobservation, og interviews.
  • At vurdere de enkelte metoders fordele og ulemper.
  • At genopfriske bestemte metodiske tilgange og problemstillinger i forbindelse med opgaveskrivning.

MetodeGuiden er under stadig opbygning. Alle kommentarer og forslag til forbedringer er derfor meget velkomne. Kontakt  Uffe Schjødt (us@cas.au.dk), Kristoffer L. Nielbo (kln@cas.au.dk) eller Anne Lundahl Mauritsen (anlm@cas.au.dk )