Aarhus Universitets segl

Longitudinelt studie

Et longitudinelt studie indhenter data på mere end et tidspunkt for at undersøge en udvikling over tid (modsat tværsnitsstudier, som kun måler på ét tidspunkt). Målet kan eksempelvis være at måle forandringer i en befolkningsgruppes holdninger og præferencer over tid, fx holdningen til homoseksuelle. World Value Survey, European Values Study eller Den Danske Værdiundersøgelse er eksempler på befolkningsundersøgelser, som indhenter longitudinelle data. Et longitudinelt studie kan enten benytte sig af forskellige samples, som hører til den samme befolkningsgruppe (kohorte studie), eller den samme gruppe af deltagere, som undersøges over tid (panel studie). Nogle studier undersøger variation i det enkelte individ over tid. sådanne studier kaldes ofte for dagbogsstudier.

Links:

World Value Survey: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

European Values Study: https://europeanvaluesstudy.eu/ 

Den Danske Værdiundersøgelse: https://ddv.soc.ku.dk/