Aarhus Universitets segl

Korrelation

Korrelation oversættes nogle gange med sammenhæng. En korrelation eller sammenhæng mellem to variabler betyder, at en ændring på en variabel kan forudsige en ændring på en anden variabel.

En positiv korrelation betyder, at en stigning på en variabel forudsiger en stigning på en anden variabel. Omvendt betyder en negativ korrelation, at en stigning på en variabel forudsiger et fald på en anden variabel.

Variabler kan være stærkt eller svagt korreleret. Den stærkeste korrelation er en perfekt korrelation, hvor en ændring på én enhed på variabel 1 forudsiger en tilsvarende ændring på én enhed på variabel 2.

Korrelationer fortæller os ikke umiddelbart noget om det kausale forhold mellem to variabler. Vi kan ikke afgøre om stigningen på variabel 1 forårsager stigningen på variabel 2, eller om stigningen på variabel 2 forudsiger stigningen på variabel 1. Vi kan heller ikke vide, om stigningen på begge variabler skyldes en bagvedliggende ukendt variabel, eller om den observerede korrelation skyldes ren tilfældighed. Der er altså ikke nødvendigvis tale om nogen kausal sammenhæng, hvis to variabler er korrelerede.