Aarhus Universitets segl

Klynge sampling – flere stadier

Forestil dig, at du skal bruge et sample på 300 børn, og at disse børn skal være nationalt repræsentative for alle børn, der går i børnehave. Hvis du benytter simpel tilfældig sampling eller systematisk sampling vil det måske resultere i, at du skal besøge 100 børnehaver, spredt ud over hele Danmark. Dette vil indebære, at du skal bruge store mængder tid og penge på at rejse land og rige rundt, for at komme i kontakt med dine deltagere. En mulighed for at håndtere dette problem, er at benytte klynge sampling. 

I klynge sampling foretager man først tilfældig udvælgelse af grupper/klynger af de enheder man ønsker at undersøge. I eksemplet ovenfor, kunne disse klynger f.eks. være børnehaver. Hvis du nu beslutter dig for, at du vil besøge 15 forskellige børnehaver, skal du udvælge disse børnehaver med simpel tilfældig sampling eller systematisk sampling ud fra hele populationen af børnehaver. Denne strategi kan dog stadig resultere i, at du får 15 børnehaver, der ligger spredt ud over hele Danmark. 

Hvis du gerne vil reducere dine rejseomkostninger yderligere, kan du tilføje endnu et stadie til klynge samplingen, før du udvælger børnehaverne. Det kan du gøre ved først at sample f.eks. 5 kommuner, og derefter sample 3 børnehaver fra hver kommune. Først til sidst skal du tilfældigt udvælge 20 børn fra hver af de 15 børnehaver. På hvert stadie du tilføjer til klynge samplingen, skal du benytte enten simpel tilfældig sampling eller systematisk sampling til at udvælge dine klynger.