Aarhus Universitets segl

Sample

Et sample, eller en stikprøve, refererer til de enheder, som udvælges til undersøgelse fra den population, som ønskes undersøgt. Det vil altid være bedst at indhente data fra hele den population, som ønskes undersøgt, men det er sjældent muligt (man kan ikke interviewe 6 millioner danskere for at lære deres holdninger at kende). Derfor er stikprøver nødvendige. Generelt er det bedre at sample så mange som muligt fra populationen, fordi samplet så repræsenterer populationen mest nøjagtigt. Hvis populationen er på 1000 medlemmer, vil en stikprøve på 999 give en fin beskrivelse af populationen. Heldigvis kan mindre stikprøver også være brugbare. En tommelfingerregel siger, at man skal bruge 30-40 tilfældigt udvalgte deltagere for at observere en fordeling af observationer, der minder om den bagvedliggende populations, uanset populationens størrelse.

I interviewstudier er det ofte praktiske hensyn, som begrænser stikprøvens størrelse, fx den tid det tager at rejse rundt i landet og foretage interviews. I eksperimenter er der også praktiske begrænsninger, men her benytter man ofte en statistisk analyse til at beregne, hvor mange deltagere, der skal bruges for at demonstrere en bestemt effekt af eksperimentets manipulation. I spørgeskemaundersøgelser er det til gengæld nemt at indhente svar fra mange respondenter. For at beskrive en forskelligartet population, fx Danmarks befolkning, vil man som regel udtrække et sample på omtrent 1000 respondenter.

Se sampling for en beskrivelse af, hvordan et sample kan udvælges.