Aarhus Universitets segl

Rapport

Rapport (t'et udtales ikke) kan mange gange oversættes med tillid. At opbygge rapport betyder, at forskeren opbygger en tillidsfuld relation til et studies deltagere. Rapport er et centralt begreb i kvalitativ forskning, hvor kvaliteten af data fra interviews og deltagerobservationer afhænger af en god relation til studiets deltagere. Det er især vigtigt at være på bølgelængde med deltageren, hvis interviewet eller observationen er af mere privat eller intim karakter. Man kan opbygge rapport ved at være bevidst om flere elementer. Det hjælper som regel at virke engageret, at give en god introduktion til dit studie, at udvise interesse i respondentens udtalelser, at have en positiv fremtoning, at foretage interviews i trygge omgivelser, at bruge et sprog, der matcher med respondentens,  at udvise interesse i og være positiv over for den undersøgte praksis, at matche deltagernes normer for påklædning og sprog osv.