Aarhus Universitets segl

Between-subjects design

Eksperimenter, hvor hver deltager kun udsættes for én af eksperimentets tilstande (niveauer på den uafhængige variabel), benytter et between-subjects design. I et between-subjects design kan man eksempelvis have én gruppe deltagere, som udsættes for tilstand a, og én gruppe, som udsættes for tilstand b. Formålet med et between-subjects design er at undersøge, hvorvidt grupper, som udsættes for forskellige eksperimentelle tilstande, reagerer forskelligt. En styrke ved between-subjects design er, at deltagerne kun udsættes for én tilstand, således at rækkefølgeeffekter undgås. En svaghed ved between-subjects design er, at gruppen af deltagere i eksperimentets forskellige tilstande ikke er ens. Hvis et eksperiment viser en forskel imellem to tilstande, kan det derfor ikke udelukkes, at forskellen skyldes de to gruppers sammensætning af deltagere. I modsætning til between-subjects design findes det såkaldte within-subjects design, hvor én gruppe af deltagere udsættes for alle eksperimentets tilstande.