Aarhus Universitets segl

Fokusgruppeinterview

Fokusgruppeinterview refererer til en interviewform, hvor der er flere respondenter samtidigt. Spørgsmålene kan være klart definerede inden for et specifikt emne. Fokus er på interaktionen i gruppen, og den fælles konstruktion af mening, fx for afdække normerne inden for en gruppe. I fokusgruppeinterviewet er det særligt vigtigt at intervieweren styrer samtalen, så den ikke ender i mindre informative samtaler.