Aarhus Universitets segl

Kontrolleret observation

Kontrolleret observation refererer til observation foretaget i kontrollerede omgivelser. Således foregår observationen ofte i et laboratorium eller i et særligt observationsrum, hvor der er mulighed for en høj kontrol af rummet.

Fordele: Fordelene ved kontrolleret observation er, at observationen kan gøres kontinuerligt og er mere fleksibel end den deltagende observation. Derudover er relationen mellem årsag og effekt mindre tvetydige end ved observationer foretaget i de naturlige omgivelser. Det skyldes, at der i et laboratorium er færre forstyrrelser fra baggrundsvariabler (se Variabler).

Ulemper: En af ulemperne ved kontrolleret observation er, at adfærden finder sted i opstillede og kunstige omgivelser, hvilket kan påvirke de naturlige adfærdsmønstre. Den økologiske validitet er derfor lavere ved kontrolleret observation (se Validitet) end ved naturalistiske observationer. Endvidere er der mulighed for, at deltagerne gætter forsøgets formål, og derfor handler ud fra at bekræfte eller afkræfte forsøgets formål.

Du kan læse mere om kontrolleret observation i Hugh Coolicans Research Methods and Statistics in Psychology (2009), 129-132.