Aarhus Universitets segl

Rapid assessment

Betydningen af rapid assessment anthropology ligger umiddelbart i begrebet. Her forsøger forskeren ved et kortere feltarbejde at indsamle data indenfor en kortere tidsramme. Dette kan give en række metodiske problemer, da der oftest ikke vil være tid til at lære den undersøgte kultur grundigt at kende, og dataen kan derfor kritiseres for at være for overfladisk.