Aarhus Universitets segl

Emic vs etic

Emic/etic distinktionen startede oprindeligt i lingvistikken og er gennem sin anvendelse blevet  noget uklar. En etic synsvinkel er videnskabens teoretiske syn på et generelt fænomen (f.eks. kultur i almindelighed), hvorimod en emic er et forsøg på at se fænomenet i fænomenets egen sammenhæng (f.eks. beskrivelse af et fænomen i en bestemt kultur). Dette kan minde meget om ’insider/outsider’ debatten, men der er nogle forskelle. Outsideren (f.eks. forskeren) undersøger insideren (f.eks. gruppen) og kan gøre dette ud fra et etic eller emic perspektiv. På mange måder er det en ontologisk og epistemologisk diskussion, der handler om hvorvidt, og i hvilken grad, man kan have adgang til andre mennesker. Man diskuterer, hvorvidt outsideren har mulighed for at vide mere om insideren, end insideren selv kan. Endvidere diskuteres det hvordan det  er muligt for insideren at tage en etic synsvinkel.

Ren metodisk er diskussionen ikke helt så skarpt opdelt og handler mere om nogle overvejelser. Når man vælger en metodisk tilgang, kan denne påvirkes af ens teoretiske overvejelser i forhold til adgangen til andre mennesker og i forhold til valg af studieobjekt i f.eks. feltstudier. Derfor er der som udgangspunkt ikke nogle rigtige eller forkerte beslutninger i forhold til etic/emic, men der er nogle elementer, der er vigtige at overveje før man starter et studie.

 

Litteratur

Jensen, Jeppe Sinding

2011   Revisiting the Insider-Outsider Debate: Dismantling a Pseudo-problem in the Study of Religion, Method and Theory in the Study of Religion 23, 29-      47

 

en.wikipedia.org/wiki/Emic_and_etic