Aarhus Universitets segl

Ustruktureret interview

Det ustrukturerede interview foretages i en formel interviewsituation. Intervieweren har ofte et bestemt emne, som skal undersøges, men interviewet foregår uden en interviewguide. Spørgsmålene er ofte meget uformelle (talesprog) og kan sagtens variere fra interview til interview. Formålet med denne interviewtype er, at få deltagerne til at åbne sig op, og udtrykke sig med egne ord. Metoden kan bruges, hvis du har meget tid til rådighed, fx under et længere feltophold, og har mulighed for at interviewe deltagerne igen.