Aarhus Universitets segl

Deskriptiv statistik

Deskriptiv statistik er en samling af metoder, der beskriver og opsummerer det data, man har indsamlet. Deskriptiv statistik beskriver kun den indsamlede data og generaliserer ikke på baggrund af data. Endvidere kan man ikke lave forudsigelser om populationen på baggrund af deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik bliver ofte brugt til at få et overblik over datasættet, men bliver også brugt i præsentation af data i artikler ol.. I deskriptiv statistik vil man ofte oplyse hyppighedsfrekvenser og procentfordelinger, som f.eks. kønsfordeling og gennemsnitsalder.

Frekvens: 

Procent og den kummulative procent

Den centrale tendens

  • Gennemsnit 
  • Typetal 
  • Median 
  • Kvartiler 
  • Variationsbredde 
  • Spredning 
  • Normalfordeling 
  • Standardafvigelse 

Litteratur:

http://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_statistics

http://onlinestatbook.com/2/introduction/descriptive.html