Aarhus Universitets segl

Balanceret rækkefølge

Et almindeligt redskab til at fjerne rækkefølge-effekter i eksperimenter er at udsætte de enkelte deltagere for forskellige rækkefølger af eksperimentets tilstande. Det kan gøres enten ved at benytte tilfældige rækkefølger eller ved at anvende systematisk balancering af rækkefølgen således at alle kombinationer af rækkefølger bruges lige mange gange i forsøget. I den simpleste udgave med kun to eksperimentelle tilstande kan man lade halvdelen af forsøgsdeltagerne modtage tilstand 1 før tilstand 2, imens den resterende halvdel modtager tilstand 2 før tilstand 1. På den måde udlignes effekten af en bestemt rækkefølge, fordi rækkefølgen er balanceret. På engelsk anvendes begrebet counterbalancing.