Aarhus Universitets segl

Sampling

Sampling henviser til den proces, hvorved en stikprøve (sample), fx en gruppe deltagere, udvælges fra den (population), som ønskes undersøgt, fx en befolkningsgruppe. Et sample bruges til at kunne sige noget om den bagvedliggende population, så det er vigtigt at udtrække et sample, der repræsenterer populationen så godt som muligt. En almindelig måde at sikre sig et repræsentativt sample på er ved en tilfældig udvælgelse af deltagere, hvor alle i populationen har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt. For at det kan lade sig gøre, kræver det i udgangspunktet, at man har en liste over alle individer i populationen, som man kan udtrække sit sample fra. En sådan liste kaldes for 'sampling frame'. Med meget store samples, fx på 1000 deltagere, vil tilfældig sampling være en effektiv måde at udtrække et repræsentativt sample på. I undersøgelser med mindre grupper af deltagere , fx eksperimenter med 20 personer i hver gruppe, kan det dog være risikabelt, at anvende tilfældig sampling, fordi risikoen for, at de to grupper er forskellige, fx i kønsfordelingen, er betydelig. Derfor vil man ofte sørge for, at grupperne er ens på centrale variabler (matched groups). 

Der findes flere samplingstrategier, som er designet til at udtrække repræsentative samples fra en population ved hjælp af tilfældig udvælgelse. 

Simpel tilfældig sampling

Systematiske sampling 

Stratificeret tilfældig sampling 

Klynge sampling – flere stadier 

Det er ikke altid muligt at anskaffe en liste over alle individer i den population, som ønskes undersøgt. I så fald må man vælge sit sample på en ikke-tilfældig måde. Her er det er vigtigt at overveje, hvordan samplingmetoden kan have indflydelse på, om en undergruppe af populationen er over- eller underrepræsenteret. En skæv fordeling kan påvirke resultaterne og dermed få betydning for, hvilken gruppe mennesker, man kan generalisere sine resultater til.

Nedenfor er angivet eksempler på samplingstrategier, hvor alle i populationen ikke har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt som deltager i et sample. 

Kvote sampling

convenience sampling (bekvemmelighedssampling)

Formålsrettet sampling

Snowball sampling

Selvudvælgelse