Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inter-rater reliabilitet

For at undgå subjektive bias i analysen, benytter man ofte mere end en person til at indkode den indsamlede data. Formålet er at undersøge, om der er en fælles forståelse af det samme fænomen, og om denne forståelse er konsistent. Inter-rater reliabiliteten viser således graden af enighed blandt to eller flere ”ratere”(observatører eller kodere). Man kan skelne mellem hhv. inter-kode reliabilitet og inter-observer reliabilitet.

Inter-kode reliabilitet: Her lader man flere personer kode det samme data for at sikrer en ensformig kodning. Dette er særligt vigtigt ved kodningen af åbne spørgsmål, hvor forståelsen kan være meget forskellig. Man kan måle inter-kode reliabiliteten ud fra Cohens kappa (læs mere herom i H. Russel Bernards Research Metods in Anthropology).

Inter-observer reliabilitet: Er gældende ved observationsstudier, hvor fortolkningen af data er meget afhængige af det enkelte subjekt. Man skal her overveje, i hvor høj grad en eller flere observatører er enige om kategoriseringen af den observerede adfærd.