Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Case studie

Et case studier referer til et studie, hvis indsigter ikke formelt antages at gælde for andre end den undersøgte gruppe. I modsætning til studier med sandsynlighedssampling, hvis indsigter antages at kunne generaliseres fra det undersøgte sample til andre personer fra samme population, vil det være op til den enkelte forsker at vurdere om indsigter fra et case studie kan generaliseres til en andre kontekster og/eller andre personer ud over den undersøgte gruppe.