Du er her: Metodeguiden Kvantitativ metode Reponsrate

Reponsrate

Responsrate eller svarprocent referer til antallet af valide besvarelser set i forhold til samplets størrelse. Responsraten beregnes altså ved at dividere antallet af besvarelser med det totale antal uddelte spørgeskemaer. En responsrate på 20% antages for at være lav, mens en responsrate på 70% anses for at være høj. En lav responsrate forringer umiddelbart undersøgelsens repræsentativitet. For eksempel kan lav responsrate forårsage systemiske fejl på grund af en over- eller underrepræsentation af dele af populationen. En ny tendens indenfor besøgs- og telefoninterviews viser faldende responsrater formentlig på grund af stigende anvendelse af metoden fra for eksempel sælgere og lignende. Selvom responsraten er vigtig, er det ikke et fyldestgørende billede på undersøgelsens kvalitet. Det er også nødvendigt at vurdere undersøgelsens sampling samt frafaldsanalyser/bortfaldet for at finde frem til skævheder, der kan være forstyrrende for undersøgelsens validitet og reliabilitet. I tilfælde af systemiske fejl kan en afvejning af grupperingens vægt i undersøgelsen justeres, så undersøgelsen bliver mere valid. 

1985 / i42